Bezpłatne porady prawne w sprawach o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu w Płocku

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r. nasza Kancelaria udziela bezpłatnych porad prawnych w sprawach o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz w sprawach o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Porady będą odbywały się w siedzibie naszej Kancelarii w Warszawie przy ul. Okrężnej 11a oraz w Krakowie przy ul. ks. bp. Władysława Bandurskiego 66 lok. 5  oraz w Płocku przy ul. Stary Rynek 13.

Na spotkaniu szczegółowo omówimy Państwa sprawę oraz doradzimy jakie działania mogą Państwo podjąć. Jeżeli dostarczycie Państwo na spotkanie fotokopie akt sprawy, wówczas sprawdzimy czy w Waszej sprawie Policjanci przeprowadzili badania trzeźwości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto doradzimy jakie pismo procesowe np. wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy inne pismo dotyczące wymiaru kary możecie Państwo złożyć i na jakim etapie.

Porady prawne są w pełni bezpłatne, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów. Skorzystanie z porady nie zobowiązuje Państwa do korzystania z usług naszej kancelarii.

W celu umówienia terminu porady prawnej prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy:

 • porada prawna w Warszawie: nr tel. 697 053 659 lub 502 879 552 lub 22 629 00 36 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Krakowie: nr tel. 502 879 577 oraz mail: fil@adwokat-stelmaszczyk.pl

 • porada prawna w Płocku: nr tel. 502 879 549 oraz mail: biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W artykule Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu opisałem sytuację osoby zatrzymanej za wykroczenie prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oraz argumenty wskazujące, iż niepewność pomiaru alkomatu może być znacznie wyższa niż ta wskazana w świadectwie wzorcowania i wynosić nawet 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Natomiast niniejszy artykuł jest skierowany do osób, które zostały zatrzymane za wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Należy zaznaczyć, iż sytuacja osoby zatrzymanej za prowadzenie samochodu przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l jest analogiczna jak sytuacja osoby zatrzymanej za prowadzenie samochodu przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na wstępie należy wskazać, iż wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Dlatego też, jeżeli u osoby zatrzymanej przez Policję do kontroli alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy zostanie zatrzymane jej prawo jazdy i Policja skieruje do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Policja ma 7 dni na wysłanie do Sądu wniosku o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast Sąd ma 14 dni na wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Sąd doręcza odpis postanowienia obwinionemu. Na powyższe postanowienie obwinionemu w terminie 7 dni od odebrania postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu.

W uzasadnieniu zażalenia należy skupić się na wyjaśnieniu na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia.

Na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie dla sprawy ma jej uwzględnienie przez Sąd przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Na wstępie należy wskazać, iż niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Należy zaznaczyć, iż niepewność pomiaru alkomatu, zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z powyższym przy najwyższym wyniku wynoszącym 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, niewystarczające jest powołanie się na niepewność pomiaru alkomatu widniejącą na świadectwie wzorcowania, która przeważnie wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W takiej sytuacji wzięcie przez Sąd pod uwagę niepewności pomiaru wskazanej w świadectwie wzorcowania spowoduje przyjęcie, iż najwyższy wynik badania u kierującego wynosił 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – co nadal stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Dlatego też przy najwyższym wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, obwiniony aby zakwestionować prawidłowość wyników badania alkomatem, powinien wykazać, że niepewność pomiaru alkomatu jest wyższa niż niepewność pomiaru alkomatu znajdująca się w świadectwie wzorcowania.

W tym celu należy wskazać, iż wartość niepewności pomiarowej widoczna na świadectwie wzorcowania (wynosząca 0,01 mg/l) jest kwestionowana przez biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu. Biegli uważają, że wartość niepewności pomiarowej widoczna na odwrocie świadectwa wzorcowania jest wartością, która została określona w warunkach laboratoryjnych czyli w warunkach, na które nie działały żadne czynniki zewnętrze, jak chociażby temperatura czy wilgotność powietrza lub błąd osoby, która dokonywała pomiaru.

Ponadto warunki w jakich są przeprowadzane badania danych alkomatów w żadnym stopniu nie odzwierciedlają okoliczności w jakich są badane osoby podejrzewane o popełnienie wykroczenia.

W rzeczywistości zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet 0,03 mg/l.

Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to uwzględniając tzw. niepewność pomiarową alkomatu wynoszącą 0,03 mg/l oznacza, że w rzeczywistości stężenie alkoholu w organizmie obwinionego mogło wynosić od 0,15 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy niepewności pomiaru alkomatu wynoszącej 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, każdy z w/w wyników jest prawdopodobny, jednkaże nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od badanego próby krwi do analizy.

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. Wobec powyższego Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno skutkować ustaleniem przez Sąd, że kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., a co za tym idzie uwzględnieniem zażalenia złożonego przez obwinionego i orzeczenie jego zwrotu.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,12 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu 

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | 1 komentarz

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które zostały zatrzymane za popełnienie wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu i Sąd w ich sprawie wydał już postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy.

Na wstępnie należy wskazać, iż prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w., za które Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast górna granica wykroczenia wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z powyższym jeżeli u kierującego alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu lub wyższy, Policja zatrzyma mu prawo jazdy i skieruje do Sądu wniosek o wydanie postanowienia o zatrzymaniu kierującemu prawa jazdy.

Policja ma 7 dni na wysłanie do Sądu wniosku o wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy. Natomiast Sąd ma 14 dni na wydanie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym obwiniony odebrał postanowienie z Sądu. Sprawa w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy będzie zarejestrowana pod sygnaturą Ko.

W uzasadnieniu zażalenia należy skupić się na wyjaśnieniu na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie ma jej uwzględnienie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczenia.

Na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie dla sprawy ma jej uwzględnienie przez Sąd przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu?

Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Należy zaznaczyć, iż niepewność pomiaru alkomatu, zazwyczaj wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dlatego też przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, niewystarczające jest powołanie się na niepewność pomiaru alkomatu widniejącą na świadectwie wzorcowania, która przeważnie wynosi 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W takiej sytuacji wzięcie przez Sąd pod uwagę niepewności pomiaru wskazanej w świadectwie wzorcowania spowoduje przyjęcie, iż najwyższy wynik badania u kierującego wynosił 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu – co nadal stanowi wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

W omawianym przypadku tj. przy najwyższym wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, obwiniony aby zakwestionować prawidłowość wyników badania alkomatem, powinien wykazać, że niepewność pomiaru alkomatu jest wyższa niż niepewność pomiaru alkomatu znajdująca się w świadectwie wzorcowania.

W tym celu należy wskazać, iż wartość niepewności pomiarowej widoczna na świadectwie wzorcowania (wynosząca 0,01 mg/l) jest kwestionowana przez biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu. Biegli uważają, że wartość niepewności pomiarowej widoczna na odwrocie świadectwa wzorcowania jest wartością, która została określona w warunkach laboratoryjnych czyli w warunkach, na które nie działały żadne czynniki zewnętrze, jak chociażby temperatura czy wilgotność powietrza lub błąd osoby, która dokonywała pomiaru.

Ponadto warunki w jakich są przeprowadzane badania danych alkomatów w żadnym stopniu nie odzwierciedlają okoliczności w jakich są badane osoby podejrzewane o popełnienie wykroczenia.

W rzeczywistości zgodnie z opiniami biegłych z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu w warunkach badania danej osoby, w szczególności gdy badanie miało miejsce na zewnątrz niepewność pomiaru urządzeniem elektronicznym może wynosić nawet ok. 0,03 mg/l.

Powyższe oznacza, że jeżeli najwyższy wynik badania alkomatem wyniósł 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to uwzględniając tzw. niepewność pomiarową alkomatu wynoszącą 0,03 mg/l oznacza, że w rzeczywistości stężenie alkoholu w organizmie obwinionego mogło wynosić od 0,14 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu do 0,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przy niepewności pomiaru alkomatu wynoszącej 0,03 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, każdy w/w wyników jest prawdopodobny, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie kierującego innymi środkami dowodowymi, jeżeli nie pobrano od badanego próby krwi do analizy.

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. Wobec powyższego Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie kierującego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,08 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co nie stanowi wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Powyższe powinno skutkować ustaleniem przez Sąd, że kierujący nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w., a co za tym idzie uwzględnieniem zażalenia złożonego przez obwinionego i orzeczenie jego zwrotu.


Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:


Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | 1 komentarz

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Stan po użyciu alkoholu, od którego rozpoczyna się odpowiedzialność za wykroczenie z art. 87§1 k.w., wynosi 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W związku z powyższym w sprawach gdzie najwyższy wynik u badanego wynosi 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu konieczne jest dokonanie oceny wyniku badania alkomatem pod kątem niepewności pomiarowej alkomatu.

Niepewność pomiaru alkomatu wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Każdy alkomat używany przez Policję mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Należy zaznaczyć , iż niepewność pomiaru alkomatu, zazwyczaj wynosi 0,01 lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dla przykładu:

Intoximeters USA – producent alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV podaje w opisie technicznym tego urządzenia oraz w świadectwie wzorcowania, że w zakresie wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 

Uwzględnienie przez Sąd niepewności pomiaru alkomatu przy najwyższym wyniku badanego wynoszącym 0,10 mg/l alkoholu, powinno skutkować przyjęciem, iż najwyższy wynik wyniósł 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, gdyż w prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. Powinno to z kolei spowodować ustaleniem przez Sąd, iż obwiniony nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 §1 k.w.

Opisany wyżej tok rozumowania znajduje również potwierdzenie w komunikacie Głównego Urzędu Miar dotyczącego analizatorów wydechu, w którym wyjaśniony jest sposób odczytywania wyników zawartych w świadectwie wzorcowania. Przykładowo wskazanie analizatora 0,09 mg/l przy niepewności pomiarowej 0,01 mg/l oznaczać może stan faktyczny zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,08 mg/l do 0,10 mg/l, a wskazanie 0,25 mg/l przy niepewności pomiarowej 0,02 mg/l – stan faktyczny od 0,23 mg/l do 0,27 mg/l.

Przyjęcie przez Sąd powyższego toku rozumowania powinno skutkować uwzględnieniem zażalenia i zwrotem obwinionemu prawa jazdy.

W zażaleniu na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy należy wyjaśnić czym jest niepewność pomiaru oraz wskazać jakie znaczenie dla sprawy ma uwzględnienie jej przez Sąd.

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy należy złożyć do Sądu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia, w którym obwiniony odebrał postanowienie z Sądu. Sprawa w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy będzie zarejestrowana pod sygnaturą Ko. Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy można złożyć na dwa sposoby:

 • osobiście na biurze podawczym w Sądzie. Zażalenie należy złożyć najpóźniej 7 dnia, liczonego od dnia odebrania postanowienia z Sądu. Należy przygotować dwa egzemplarze pisma. Jeden egzemplarz należy złożyć na biurze podawczym, a na drugim poprosić o pieczątkę i podpis osoby przyjmującej pismo na potwierdzenie, że zostało złożone,

 • wysłać zażalenie pocztą listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Zażalenie należy wysłać najpóźniej 7 dnia, liczonego od dnia odebrania postanowienia z Sądu.  

Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:


Zażalenie na postanowienie Sądu o zatrzymaniu prawa jazdy przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , | 1 komentarz

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Niniejszy artykuł postanowiłam napisać w związku z pytaniem skierowanym przez jednego z czytelników bloga, brzmi ono następująco:

Dzień dobry. W jednym z artykułów przeczytałam, że istnieje coś takiego jak niepewność alkomatu, która może wpływać na „zafałszowanie” wyniku badania stanu trzeźwości. Jak taki błąd może przełożyć się na sytuację, gdy najwyższy wynik badania wyniósł 0,10 mg/l?

Bez wątpienia, uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu ma doniosłe znaczenie prawne, gdyż może skutkować umorzeniem postępowania karnego.

Rozpocząć należy od tego, że odpowiedzialność karna za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. rozpoczyna się od stężenia alkoholu w organizmie badanego na poziomie 0,10 mg/l. Oznacza to, że w obowiązującym porządku prawnym nie jest karane prowadzenie samochodu przy niższym stężeniu alkoholu, np. 0,09 mg/l czy 0, 03 mg/l.

W sprawach, w których u kierującego pojazdem uzyskano wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, istotnego znaczenia nabiera tzw. niepewność pomiaru alkomatu.

Niepewność pomiarowa alkomatu wskazuje z jaką dokładnością dane urządzenie mierzy stężenie alkoholu w organizmie badanego.

Wartość niepewności pomiarowej alkomatu wskazana jest we świadectwie wzorcowania danego urządzenia.

Dla większości alkomatów używanych przez Policję niepewność pomiaru ustalona jest na poziomie +/- 0,01 mg/l, (np. Alco-Sensor IV).

Uwzględnienie niepewności pomiaru pozwala na ustalenie rzeczywistego stopnia nietrzeźwości badanego, który może być wyższy bądź niższy (o 0,01 mg/l) niż wynik, jaki wskazuje alkomat.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że w sytuacji gdy alkomat Alco-Sensor IV wskazał u kierującego samochodem wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, to rzeczywiste stężenie alkoholu u badanego mogło wynosić :

 • 0,09 mg/l;

 • 0,10 mg/l;

 • 0,11 mg/l

Każda ze wskazanych alternatyw jest w takim samym stopniu możliwa i co istotne nie istnieją środki dowodowe, które pozwoliłyby ze 100 % pewnością określić, który ze wskazanych poziomów stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w rzeczywistości wystąpił u badanego.

Należy mieć w tym miejscu na uwadze, że w polskim prawie karnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą niedające się usunąć wątpliwości Sąd poczytuje na korzyść oskarżonego, co oznacza, że Sąd mając wątpliwości co do konkretnych okoliczności sprawy, zobowiązany jest przyjąć najkorzystniejszą wersję dla oskarżonego. Innymi słowy przy ustalaniu stopnia stężenia alkoholu w organizmie obwinionego Sąd powinien uwzględnić niepewność pomiarową alkomatu poprzez odjęcie od wyniku badania alkomatem wartości niepewności pomiarowej 0,01 mg/l.

W kontekście podanego powyżej przykładu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza to, że Sąd powinien przyjąć, iż rzeczywista wartość stężenia alkoholu w organizmie badanego wyniosła 0,09 mg/l.

Takie ustalenie – na gruncie wskazanych powyżej uwag – skutkować powinno umorzeniem postępowania karnego na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 k.p.o.w tj. z uwagi na to, że zarzucany obwinionemu czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

Na koniec warto wskazać, iż obwiniony któremu zarzuca się popełnienie wykroczenia prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinien złożyć do Sądu wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu mechaniki, maszyn i urządzeń – analizatorów alkoholu na okoliczność ustalenia wartości niepewności pomiarowej urządzenia użytego do przebadania jego stanu trzeźwości, a co za tym idzie ustalenia rzeczywistego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Ewelina Tocka

kontakt: +48 697 053 659 oraz +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Skomentuj

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

W niniejszym artykule opiszę kiedy obwiniony o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. może złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania.

Na wstępie należy wskazać, iż stan po użyciu alkoholu rozpoczyna się od wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu natomiast górna granica wykroczenia z art. 87 § 1 k.w. wynosi 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

W związku z powyższym jeżeli u kierującego, który został zatrzymany przez Policję do kontroli trzeźwości, alkomat wskaże wynik 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, wówczas kierującemu zostanie zatrzymane prawo jazdy, przedstawiony zarzut prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. oraz Policja skieruje do Sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie z art. 87 § 1 k.w.

Zgodnie z art. 29 § 1 k.w. „Zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat”. Zazwyczaj Sądy przy najwyższym wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzekają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Co dla wielu obwinionych wiąże się z utratą pracy, gdyż np. pracują w charakterze przedstawiciela handlowego.

Dlatego też jeżeli u kierującego najwyższy wynik pomiaru alkomatu wyniósł 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, należy dokonać oceny tego wyniku pod kątem niepewności pomiaru alkomatu.

Niepewność pomiaru wskazuje, z jaką dokładnością alkomat mierzy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynosi ona zazwyczaj 0,01 mg/l lub 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policja do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu używa dwóch rodzajów alkomatów:

 • alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0,

  oraz

 • alkomatu podręcznego Alco-Sensor IV.

Każdy z tych alkomatów mierzy stężenie alkoholu z pewnym określonym przez jego producenta oraz oznaczonym w jego świadectwie wzorcowania marginesem błędu.

Dla przykładu:

Avat sp. z o.o. – producent alkomatu stacjonarnego Alkomat A 2.0 podaje w opisie technicznym tego urządzenia, że w zakresie wyników 0,05 – 0,40 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu alkomat mierzy stężenie alkoholu z dokładnością plus/minus 0,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.?

Niepewność pomiaru alkomatu wynosząca 0,01 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu oznacza, że stężenie alkoholu w organizmie obwinionego mogło wynosić:

 • 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

  albo

 • 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu,

  albo

 • 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Każda z tych alternatyw jest w równym stopniu możliwa i uzasadniona, a nie sposób jest rozwiać tej wątpliwości w zakresie stężenia alkoholu w organizmie badanego innymi środkami dowodowymi, jeżeli od kierującego nie pobrano próby krwi do analizy.

W prawie wykroczeń, podobnie jak w prawie karnym obowiązuje zasada poczytywania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść obwinionego. W związku z powyższym Sąd powinien przyjąć, iż stężenie alkoholu w organizmie obwinionego wynosiło najniższą możliwą wartość, a więc 0,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Powinno to z kolei skutkować ustaleniem przez Sąd, że obwiniony nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W związku z powyższym uwzględnienie niepewności pomiarowej alkomatu przez Sąd, przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, powinno doprowadzić do umorzenia prowadzonego przeciwko obwinionemu postępowania lub uniewinnienia go od zarzutu prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w.

Dlatego też jak tylko wniosek o ukaranie wpłynie do Sądu, a sprawie zostanie nadana sygnatura akt (np. II W 1234/16), obwiniony powinien złożyć do Sądu wniosek o umorzenie postępowania. We wniosku należy uzasadnić dlaczego obwiniony nie popełnił wykroczenia prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu z art. 87 § 1 k.w. W uzasadnieniu wniosku o umorzenie postępowania należy się skupić na wyjaśnieniu na czym polega niepewność pomiaru alkomatu i jakie znaczenie dla sprawy ma jej uwzględnienie przez Sąd.


Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie o wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu przy wyniku 0,10 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

W artykule Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku została opisana procedura złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania do Prokuratury, tj. na etapie postępowania przygotowawczego.

Natomiast niniejszy artykuł skierowany jest do osób, które nie złożyły do Prokuratury wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego lub złożyły przedmiotowy wniosek na etapie postępowania przygotowawczego lecz Prokurator nie przychylił się do wniosku i wysłał do Sądu akt oskarżenia.

W jednym i drugim przypadku oskarżony o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k., powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu, jak tylko sprawa zostanie zarejestrowania, tzn. sprawie zostanie nadana sygnatura akt sprawy – będzie to sygn. akt np. II K 1234/16.

Informację czy sprawa wpłynęła do Sądu, można uzyskać w biurze obsługi interesanta, osobiście bądź telefonicznie – Sądem właściwym jest Sąd, w okręgu którego zostało popełnione przestępstwo.

Należy wskazać, iż pomimo nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 18 maja 2015 r., ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z powyższym tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata, który jest minimalnym okresem zakazu w przypadku wydania wyroku skazującego.

Zgodnie z art. 66 k.k. Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź jeżeli Sąd uzna, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia orzec zakaz na okres:

 • 1 roku

  lub

 • 2 lat

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast przy wyniku wyższym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu bardziej prawdopodobne jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem zakazu na okres 1 roku można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | Otagowano , , , , , , , , | 3 komentarzy

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Na wstępie należy wskazać, iż z dniem 18 maja 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu karnego, zgodnie z którą w przypadku wydania przez Sąd wyroku skazującego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosi od 3 do 15 lat. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynosił od 1 roku do 10 lat.

Powyższe zaostrzenie przepisów odnosi się do sytuacji gdy Sąd wydaje wobec sprawcy przestępstwa wyrok skazujący, tj. gdy orzeka karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Pomimo zaostrzenia przepisów dotyczących długości trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, ustawodawca nie znowelizował przepisów dotyczących warunkowego umorzenia postępowania karnego. W związku z powyższym tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, Sąd ma możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres krótszy niż 3 lata, który jest minimalnym okresem zakazu w przypadku wydania wyroku skazującego.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub 2 lat.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nieznacznie przekroczył próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kiedy Sąd może zastosować instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego?

Zgodnie z art. 66 k.k. sprawca przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania gdy:

 1. wina i społeczna szkodliwość popełnionego przestępstwa nie są znaczne;

 2. okoliczności popełnionego przestępstwa nie budzą wątpliwości;

 3. sprawca przestępstwa jest niekarny za przestępstwo popełnione umyślnie;

 4. postawa sprawcy przestępstwa, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia;

uzasadniają przekonanie, że pomimo warunkowego umorzenia postępowania karnego sprawca przestępstwa będzie przestrzegał porządku karnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

Spełnienie w/w przesłanek łącznie daje Sądowi podstawę do ewentualnego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania karnego wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem od orzeczenia zakazu można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Sądu o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Do napisania niniejszego artykułu skłonił mnie następujący mail czytelnika:

Witam, tydzień temu zostałem zatrzymany przez Policję do rutynowej kontroli trzeźwości. Dzień wcześniej spożywałem alkohol u znajomych na imprezie. Kiedy wstałem rano nie czułem już oznak spożytego alkoholu i tylko dlatego zdecydowałem się wsiąść za kierownicę samochodu. Niestety alkomat wykazał wynik 0,41 mg/l oraz 0,38 mg/l alkoholu. Jechałem samochodem służbowym i mój pracodawca został wezwany na miejsce, aby odebrać samochód. Powiedział mi później, że jak stracę prawo jazdy na dłużej niż 1 rok, to będzie musiał mnie zwolnić z pracy. Byłem na przesłuchaniu na Policji i policjant powiedział mi, że minimalny zakaz wynosi 3 lata. Byłem tym załamany i szukałem informacji w internecie, czy jest możliwość krótszego zakazu i znalazłem informacje, że można na przesłuchaniu na Policji złożyć do Prokuratora wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Czy jeżeli na przesłuchaniu nie złożyłem takiego wniosku, to już jest za późno? Czy jeszcze mogę złożyć taki wniosek?

Okoliczność, iż czytelnik nie złożył na przesłuchaniu na Policji wniosku o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego nie wyklucza możliwości złożenia takiego wniosku bezpośrednio do Prokuratury prowadzącej dochodzenie. W tym celu należy zadzwonić do właściwej jednostki Prokuratury – tj. tej w okręgu, której zostało popełnione przestępstwo i ustalić sygnaturę akt sprawy – będzie to sygnatura np. 1 Ds 1234/16. Po ustaleniu sygnatury akt sprawy czytelnik będzie mógł złożyć wniosek o skierowanie do Sadu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. została opisana instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, w szczególności jakie okoliczności muszą wystąpić w rozpoznawanej przez Sąd sprawie, aby Sąd mógł zastosować wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W tym miejscu należy wskazać, iż w przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego Sąd ma możliwość odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź jeżeli uzna, iż w sprawie nie zachodzą przesłanki do odstąpienia orzec zakaz na okres:

 • 1 roku

  lub

 • 2 lat

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z orzeczeniem przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nie przekroczył ok. 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Natomiast przy wyniku wyższym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu bardziej prawdopodobne jest orzeczenie przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat. Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyniku większym niż 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku.

Jeżeli Prokurator przychyli się do złożonego przez podejrzanego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia kieruje do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora, Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznana przedmiotowego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas na tym posiedzeniu może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Jeżeli jednak Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas kieruje do Sądu akt oskarżenia. Oczywiście nie zamyka to drogi podejrzanemu do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takim przypadku podejrzany, może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu – sygnatura akt sądowych np. II K 1189/16.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1k.k. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Wniosek do Prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. z odstąpieniem od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie kiedy podejrzany o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć do Prokuratury wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W artykule Warunkowe umorzenia postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. została opisana instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego, w szczególności jakie okoliczności muszą wystąpić w rozpoznawanej przez Sąd sprawie, aby Sąd mógł zastosować wobec sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego. Natomiast w artykule Jakie elementy powinien zawierać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego z art. 178a § 1 k.k.? zostały opisane elementy jakie musi zawierać przedmiotowy wniosek.

Szanse na warunkowe umorzenie postępowania karnego z odstąpieniem przez Sąd od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mają sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., których najwyższy wynik badania trzeźwości nieznacznie przekroczył próg 0,26 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Oczywiście każda sprawa jest inna i Sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące popełnieniu przez sprawcę przestępstwa. Dlatego też zdarzają się sprawy, gdzie Sąd przy wyższym wyniku alkoholu w wydychanym powietrzu może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. (więcej na ten temat w artykule Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.).

Na wstępie należy wskazać, iż warunkowo umorzyć postępowanie karne może jedynie Sąd, gdyż orzeczenie w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego zapada w formie wyroku. Natomiast Prokurator może skierować do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

W związku z powyższym podejrzany o przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k. może złożyć do Prokuratury wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek taki powinien mieć następujący tytuł:

Wniosek o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

Podejrzany może złożyć wniosek już na przesłuchaniu na Policji w charakterze podejrzanego. Wówczas Policjant prowadzący przesłuchanie załączy do akt sprawy przedmiotowy wniosek. Jeżeli podejrzany nie złoży na przesłuchaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego, może złożyć taki wniosek bezpośrednio do Prokuratury prowadzącej postępowanie przygotowawcze. Aby ustalić czy akta sprawy są już w Prokuraturze, podejrzany powinien zadzwonić do właściwej jednostki Prokuratury i ustalić pod jaką sygnaturą akt prowadzona jest sprawa – będzie to sygnatura akt np. 1 Ds 165/16.

Jeżeli Prokurator prowadzący dochodzenie przychyli się do złożonego przez podejrzanego wniosku, wówczas zamiast aktu oskarżenia wyśle do Sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Po wpłynięciu do Sądu wniosku Prokuratora, Sąd wyznacza posiedzenie celem rozpoznana przedmiotowego wniosku. Jeżeli Sąd uzna, że w rozpoznawanej sprawie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas na tym posiedzeniu może wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne.

Jeżeli jednak Prokurator uzna, że w jego ocenie nie zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania karnego, wówczas kieruje do Sądu akt oskarżenia. Oczywiście nie zamyka to drogi podejrzanemu do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W takim przypadku podejrzany, który po wpłynięciu akt do Sadu staje się oskarżonym, może złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego bezpośrednio do Sądu – sygnatura akt sądowych np. II K 189/16.

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu zamiast aktu oskarżenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego można pobrać klikając na poniższy link:

Wniosek do Prokuratury o skierowanie do Sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowanie karnego w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1k.k. z odstąpieniem przez Sąd od orzekania zakazu prowadzenia pojazdów

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. +48 22 629 00 36

Opublikowano artykuły | 1 komentarz